Вижте актуалното разписание на автобусите в Силистренско към днешна дата

Община Силистра информира гражданите, ползващи услугите за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, че за срок до отмяна на въведената извънредна обстановка в страната, автобусните линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми ще се изпълняват с часове на тръгване, както следва:

От общинската транспортна схема на Община Силистра:

 • Автобусна линия № 1 – сп. „Автогара Силистра“ – кв. „Триъгълника – изпълнява се по утвърдено разписание през делнични дни:
 • от сп. „Автогара Силистра“ – 06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
 • от сп. кв. „Триъгълника“ – 06.15 06.45 07.15 07.45 08.15 08.45 09.15 09.45 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15
 • Автобусна линия № 2 – Силистра – Айдемир, кв. „Татарица“ – изпълнява се по утвърдено разписание през делнични дни:
 • от кв. „Татарица“ – 05.30 06.00 06.24 07.00 07.24 08.00 08.24 09.00 09.24 10.00 11.00 11.24 12.00 12.24 13.00 13.24 14.15 15.45 16.15 17.15 17.45 18.15 18.45 19.45 20.15
 • от гр. Силистра – 05.55 06.25 06.49 07.25 07.49 08.25 08.49 09.25 09.49 10.25 11.25 11.49 12.25 12.49 13.25 14.40 16.10 16.40 17.10 17.40 18.10 18.40 19.10 19.40 20.10
 • Автобусна линия № 2А – Силистра – Айдемир, кв. „Татарица“ – считано от 20.11.2020 г., разписание, ежедневно:
 • от гр. Силистра – 06.37 07.01 07.13 07.37 08.13 08.37 09.01 09.13 09.37 10.01 10.13 11.01 11.13 11.37 12.13 12.37 13.01 13.13 14.55 15.25 15.55 16.55 17.25 17.55 18.25 19.25 19.55 20.25 20.55
 • от кв. „Татарица“ – 07.12 07.36 07.48 08.12 08.48 09.12 09.36 09.48 10.12 10.36 10.48 11.12 11.36 11.48 12.1212.48 13.12 13.36 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.30 20.00 20.30
 • Автобусна линия № 5 – Силистра – Калипетрово (ж. п. гара) – изпълнява се по утвърдено разписание:

През делнични дни:

 • от гр. Силистра – 05.20 06.10 06.20 07.20 08.30 09.30 10.30 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.20
 • от с. Калипетрово (ж. п. гара) – 06.00 06.50 07.10 08.00 09.10 10.10 11.10 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40 21.00

През празнични и почивни дни:

 • от гр. Силистра – 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
 • от с. Калипетрово (ж. п. гара) – 06.40 08.40 10.40 12.40 14.40 16.40 18.40 20.40
 • Автобусна линия № 5А – Силистра – Калипетрово (центъра) – считано от 10.11.2020 г.,линията се изпълнява само през делнични дни:
 • от гр. Силистра – 05.50 07.00 08.00 16.30 17.30
 • от с. Калипетрово (центъра) – 06.30 07.30 08.30 17.00 18.00
 • Автобусна линия № 6 – Центъра – Гробищен парк – изпълнява се по утвърдено разписание, ежедневно:
 • от сп. „Центъра“ – 08.05 10.05 12.05 14.05 16.05
 • от Гробищен парк – 09.15 11.15 13.15 15.15 16.45
 • Автобусна линия № 20 – Силистра – Иширково – считано от 15.03.2021 г., линията се изпълнява:

Ежедневно:

 • от гр. Силистра – 07.20 17.20
 • от с. Иширково (центъра) – 08.10 18.10

През делнични дни:

 • от гр. Силистра – 13.50
 • от с. Иширково (центъра) – 15.00
 • Автобусна линия № 22 – Силистра – Ветрен – считано от 19.12.2020 г.,линията се изпълнява:

От понеделник до петък:

 • от гр. Силистра – 07.20 13.2018.00
 • от с. Ветрен (център) – 08.20 14.2018.50

В събота:

 • от гр. Силистра – 07.20 15.20
 • от с. Ветрен (център) – 08.20 16.20
 • Автобусна линия № 23 – Силистра – Българка – считано от 14.04.2021 г.,линията ще се изпълнява:

През делнични дни:

 • от гр. Силистра – 06.30 13.30 17.30
 • от с. Българка – 07.00 14.15 18.30

През празнични и почивни дни:

 • от гр. Силистра – 09.30 17.30
 • от с. Българка – 10.15 18.30
 • Автобусна линия № 25 – Силистра – Бабук – считано от 15.03.2021 г., линията се изпълнява от понеделник до събота:
 • от гр. Силистра – 06.00 17.50
 • от с. Бабук (център) – 07.10 19.15
 • от с. Казимир (център) – 06.45 18.45
 • от с. Ценович (център) – 06.57 19.05
 • Автобусна линия № 33 – Силистра – Поп Кралево – не се изпълнява.

От областната транспортна схема от квотата на Община Силистра:

 • Автобусна линия Силистра – Добротица, с часове на тръгване – 07.00 ч. – 07.55 ч. – считано от 12.04.2021 г., линията ще се изпълнява от понеделник до събота.
 • Автобусна линия Силистра – Любен, с часове на тръгване – 11.30 ч. – 12.30 ч. – считано от 12.04.2021 г., линията ще се изпълнява от понеделник до петък и в неделя.
 • Автобусна линия Силистра – Любен, с часове на тръгване – 16.30 ч. – 17.30 ч. – считано от 12.04.2021 г., линията ще се изпълнява от понеделник до събота.
 • Автобусна линия Силистра – Боил, с часове на тръгване – 11.00 ч. – 06.00 ч. – считано от 14.12.2020 г., линията се изпълнява по утвърдено разписание – в понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък.
 • Автобусна линия Силистра – Боил, с часове на тръгване – 16.00 ч. – 12.30 ч. – считано от 02.11.2020 г., линията не се изпълнява.
 • Автобусна линия Силистра – Дулово, с часове на тръгване – 09.00 ч. – 10.15 ч. – изпълнява се през делнични дни.

От републиканската транспортна схема от квотата на Община Силистра:

 • Автобусна линия Варна – Силистра, с часове на тръгване – 10.00 ч. – 07.00 ч. – считано от 02.03.2021 г., линията се изпълнява в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък.
 • Автобусна линия Варна – Силистра, с часове на тръгване – 18.00 ч. – 14.00 ч. – изпълнява се по утвърдено разписание, ежедневно.
 • Автобусна линия Варна – Силистра, с часове на тръгване – 12.30 ч. – 16.30 ч. – считано от 21.01.2021 г., линията не се изпълнява.
 • Автобусна линия Варна – Силистра, с часове на тръгване – 09.00 ч. – 06.00 ч.; 15.00 ч. – 11.00 ч.; 17.00 ч. – 12.30 ч. – не се изпълнява.
 • Автобусна линия Русе – Силистра, с часове на тръгване – 10.30 ч. – 06.30 ч. – считано от 04.01.2021 г.,линията се изпълнява от понеделник до петък.
 • Автобусна линия Русе – Силистра, с часове на тръгване – 13.30 ч. – 08.00 ч. – считано от 11.11.2020 г., линията не се изпълнява.
 • Автобусна линия Русе – Силистра, с часове на тръгване – 16.15 ч. – 09.30 ч. – считано от 11.01.2021 г., линията се изпълнява през делнични дни.
 • Автобусна линия Русе – Силистра, с часове на тръгване – 17.00 ч. – 13.30 ч. – считано от 10.11.2020 г., линията не се изпълнява.
 • Автобусна линия Силистра – Каолиново, с часове на тръгване – 07.10 ч. – 09.10 ч.; 13.50 ч. – 15.55 ч. – считано от 14.12.2020 г., линията не се изпълнява.
 • Автобусна линия Силистра – Шумен, с часове на тръгване – 06.45 ч. – 14.00 ч. – считано от 02.11.2020 г., линията не се изпълнява.
 • Автобусна линия Силистра – Шумен, с часове на тръгване – 10.00 ч. – 16.00 ч. – считано от 21.12.2020 г., линията се изпълнява през делнични дни.

Горепосоченото изпълнение / неизпълнение на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра е съгласно получени в общината уведомителни писма и предложения от превозвачи за намалено изпълнение на автобусни линии, поради въведената извънредна обстановка в страната и намаления пътникопоток, както и по информация от Автогара Силистра. При последващи промени в изпълнението ще Ви информираме допълнително.