Христина Николова: „Кампанията за приемане на заявленията на производителите е в ход. Има и нови моменти“

„ От началото на март тази година започна поредната кампания за прием на заявления по подпомагане на директните плащания за тази година , като има и нови моменти в кампанията, макар повечето изисквания към земеделските стопани да се запазват както предходните години. Сега би трябвало да се намираме в нов програмен период, но на лице е забавяне на изготвяне на регламентите на новия програмен период и важно е да се отбележи , че през тази и следващата година в България ще се прилагат директните плащания, както и мерките от програмата за развитие на селските райони така както са се прилагали и през миналата година“, каза директорът на областната дирекция на фонд „Земеделие“ в Силистра Христина Николова, относно кампанията по схемите и мерките на директните плащания за тази година, припомняме , че кампанията върви от началото на март. Тя уточни, че плащанията могат да продължат на базата на регламент , който позволява те да продължат докато влязат в сила новите регламенти по общата селскостопанска политика.
Основните новости са свързани с изискванията към кандидатите по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“. Това , което е новото за тази година е че заявление за плащане ще се приемат само от такива кандидати, които изпълняват текущи ангажименти или удължават приключилите през миналата година поети от тях ангажименти. Нов момент по мярка 10 за тази година ще се изпълняват за срок от една година. По другата мярка , касаеща биологичното земеделие Николова даде разяснение , че през тази новата кампания заявление за плащане ще се приемат от кандидати, които вече са изпълнили многогодишния си ангажимент, но имат възможност и желаят през тази година да си увеличат поетите вече ангажименти. Или такива , кои4то не са завършили петгодишния си ангажимент и продължават да го изпълняват през настоящата година. По отношение на извънредната мярка 21 Николова уточни , че тя е в рамките на програмата за развитие на селските райони и през миналата година земеделското министерство е поело инициатива за промяна на базов регламент в посока на развитие на селските райони и като резултат земеделските стопани в страната и областта получиха възможност за извънредно подпомагане по причина на извънредната ситуация.
„Пазарите бяха ограничени, отделно от това в нашия регион имаше и суша и това даде възможност, даде глътка въздух на земеделците, които да получат допълнително извънредно подпомагане , което се радваше на голям интерес в цялата страна. Всъщност по него имаше три направления- наречени ковид 1,2 и 3 като по ковид 1 получиха подпомагане над дребните сторани, като в нашата област 1210 по дребни земеделски стопани получиха 2 420000 за заявени от тях площи и животни. По второто направление на 22-ма бенефициенти бяха изплатени 5370 лева, а по третата мярка насочена за извънредно подпомагане за преработвателни предприятия и предприятия , в сферата на хранителновкусовата промишленост бяха приведени 46 000 лева на трима бенефициенти от областта , споделя Николова. Тя каза още , че към момента са в процес сключването на договорите по националната програма по пчеларство, където окол100 човека годишно кандидатстват по думите на Николова по тази програма , която се радва на значителен интерес през годините. 1952 договора в страната са сключени, на одобрени кандидати са подписани от представителите на фонда и в момента е в ход кампания за подписването им от самите бенефициенти.
„В нашата област има одобрени 91 пчелари за финансиране по условията на програмата и към 30 март са подписани общо 83 договора, като финансовата помощ по тях възлиза на близо 300 хиляди лева“ каза Николова. Тя допълни , че най висок интерес в областта има към финансиране на разходи за закупуване на оборудване за първичен добив и обработка на пчелни продукти , по така наречената мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари. Над 80% процента от сключените договори са по тази мярка , свързана със закупуването на инвентар. Николова каза , че за миналата година са финансирани по програмата в областта 74 пчелари с общ размер на средствата 212 000 лева. Николова препоръча на земеделските стопани да се възползват от схемата свързана със застраховане то на продукцията и инвентара. Схемата на практика покрива загубите на земеделците от неблагоприятните климатични събития.
„В последните поне пет- шест години в областта зачестиха и сланите и градушките особено в пролетно летния сезон, започна все повече да се говори за борба с тези неблагоприятни климатични събития и това една мярка по която от 15 март ние приемаме заявления. Могат да се възползват от мярката стопани които отглеждат овощни и зеленчукови култури, оранжерийни , етерично – маслени култури, тютюн , а от тази година могат да се възползват и стопаните , отглеждащи маслодайни и зърнени култури“, каза в заключение Христина Николова.

Интервю на Ирена Маркова /Общинско кабелно радио – Силистра/