Вижте сроковете за подаване на документи за прием на първокласници в Силистра

От община Силистра информират:

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Раздел I, т. 3 от Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Силистра и във връзка с планиране и осъществяване на училищния прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 г.
УТВЪРЖДАВАМ: ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СИЛИСТРА ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА