Читалището в Гарван със свой канал в YouTube

От 1.04.2021 година Народно читалище „Димитър Ив. Полянов“ – село Гарван, община Ситово, област Силистра, вече има собствен канал в YouTube. Тук може всеки да разгледа публикувани в интернет видеоклипове, като по този начин се представят някои от дейностите през настоящата година.

Източник : РЕКИЦ