ОДМВР-Силистра ще обезпечава обществения ред, сигурността и законосъобразното протичане на изборите за Народно събрание

Сигнали на граждани за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес, се приемат на откритата денонощна линия 02/90 112 98 и e-mail: izbori2021@mvr.bg в министерството

В ОДМВР-Силистра е създадена организация за гарантиране на сигурността, ефективно противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и опазване на обществения ред в периода на подготовката и произвеждането на изборите за Народно събрание на 4 април т.г. Сформиран е оперативен щаб под ръководството на областния директор старши комисар Юлиян Караславов, който управлява силите и средствата на дирекцията и осъществява взаимодействие с институциите, имащи отношение към изборния процес.

Предприети са действия за обезпечаване на реда и охраната на изборните материали, устройствата за електронно гласуване и изборните помещения при подготовката, произвеждането и до окончателното приключване на изборния процес. В деня на вота пряк ангажимент в охраната ще имат 230 служители на Областната дирекция на МВР, РД „Пожарна безопасност и защита на населението” и РД „Гранична полиция” в Силистра.

Във всички изборни помещения са извършени охранителни проверки и е проконтролирана пожарната обезопасеност.

Предприети са мерки гражданите, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи, също да могат да упражнят правото си на глас. Те могат да подадат искане за издаване на удостоверение за гласуване в сектор „Български документи за самоличност” при ОДМВР-Силистра, в РУ-Дулово и в РУ-Тутракан от 30 март до 03 април 2021 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., а на 4 април – от 08:30 до 19:00 часа.

Сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес, се приемат на откритата денонощна линия 02/90 112 98 и e-mail: izbori2021@mvr.bg в министерството. Гражданите могат да търсят съдействие от полицията и в районните управления, както и на тел.112.