Дръстър – духовен център на Първото българско царство. Любопитно за Силистра

По време на създаването на българската държава Доростол става владение на хан Аспарух и
получава новото си име Дръстър. Той се издига наравно със столицата Плиска, става духовен
център на Първото българско царство и не случайно някои историци го наричат втората българска столица.
Спомен за онези времена е запазен в Апокрифния български летопис, където е казано: „…и този цар
(Аспарух) създаде велики градове: на Дунава Дръстър град…“
Тази категоричност показва, че Доростол е надживял многобройните нашествия, запазил се е от пълно разорение и запустяване и е бил възобновен и укрепен от Аспарух. Крепостта става важен страж на северните граници на новата държава, тук завършва най-краткият път от Плиска до Дунав, тук предстоят събития през вековете, които ще направят града неотделим от българската национална история завинаги.

Откъс от книгата „Любопитна Силистра“

Снимка: Уикипедия