Първото музикално списание в България е издадено в Силистра на 1 април 1894 година

Първото музикално списание в България се нарича „Кавал“ и е издадено в Силистра на 1 април 1894 година благодарение на възпитаника на Пражката консерватория Карел Махан, който по това време е учител в Силистра.
Махан е един от първите теоретици-изследователи на българската народна музика. Той пише статии за мелодичните, метроритмичните и хармонични особености на българската народна песен.
По-късно списанието се печата в Лом и в София.
Според исторически свидетелства в периода 1885-1900 година в Силистра излизат 15 вестници и списания, сред които и няколко специализирани издания.

Източник: Пеню Николов /БТА/