„Стая за щастие, психично здраве и релакс“ в Силистра

image 8075

„Стая за щастие, психично здраве и релакс“ на Ученически съвет при ООС „Младост“- гр.Силистра с ръководител Цветелина Василева е проект от конкурсната сесия „Младежта срещу насилието и наркотиците“ на МКБППМН/ОСНВ/ ПИЦ /. Целите на проекта са : създаване на доброволчески клуб „Млад психолог“ и „Стая за щастие, психично здраве и релакс“ за превенция на насилието, агресията, тормоза и противоправното поведение сред младежите чрез ангажиране на свободното време, поощряване на здравословния начин на живот сред младите хора, реализиране на дейности развиващи емоционалната интелигентност, справяне със стреса, съхраняване на психичното здраве, чрез критерии за добро поведение, коректни и толерантни междуличностни взаимоотношения. Одобреното финансиране е на обща стойност 1656,00лв. Предстоят кратки довършителни дейности.