Повече съдебни дела в Силистренско

505 дела са образувани през миналата година в съдилищата от Силистренския съдебен район. Броят им е с над 50 повече от 2019 г. Това стана ясно на проведеното днес онлайн годишно отчетно събрание.

Решените дела са 478. Осъдителна присъда е издадена по 109 дела, а други 75 са приключили със споразумение. Освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание е наложено при 87 дела.

През изминалата година са получени за изпълнение влезли в сила присъди и определения срещу 451 души. С лишаване от свобода са наказани 304-ма от тях, а пробация са получили 38 души.

Сред приоритетните за 2021 година направления ще са битовата престъпност, разпространението на наркотични вещества и престъпленията по транспорта, каза окръжният прокурор на Силистра Теодор Желев.

Източник: Радио Шумен