Община Силистра подкрепя възстановяването на пътническия транспорт по река Дунав по линията Русе- Силистра- Измаил/ Украйна/

На сайта си община Силистра ни информира ,че :

Чрез Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Министерство на туризма и Посолството на Република България в Украйна, кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов получи писмо с изказано намерение от страна на българската общност в Украйна да се предприемат стъпки по  възстановяване на директната транспортна връзка между Украйна и България. Транспортният рейс ще е с направление Русе- Силистра- Измаил, Украйна и обратно.

Идеята е представена в официално писмо  до Генералното консулство на РБ в гр. Одеса от  Измаилската българска община „Св. София“, Културно- просветно дружество „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Болград, Асоциацията на българите в Украйна – гр. Одеса, както и действащи туроператори, собственост на етнически българи от Украйна.

В шест точки, икономически предпоставки и изгоди, са представени всички мотиви за отправеното предложение към съответните ведомства: липса на въздушен транспорт между София и Одеса; нарастване броя на пътуващите през летния период между двете страни; оживяване на туристическия бранш, засилване на традиционно приятелските връзки между Украйна и България, в контекста на усилията за запазване и развитието на българската идентичност; засиления интерес  и от румънска страна и др. В писмото се посочва, че неотдавна е подписан Меморандум за сътрудничество между „Бюрото за съдействие на инвестициите“гр. Измаил  и „Асоциацията по мениджмънта на туристическите направления и обекти в делтата на река Дунав“, Румъния.

Д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра изпрати писмо в подкрепа на всички действия в полза на  възстановяването на транспортната линия, за която той и неговия екип продължават да настояват в полза на общностите по поречието на р. Дунав.