Силистренската пожарна предупреждава: опасност от пожари в сухи треви

grass-fire-807388_1920.jpg

Със затоплянето на времето се увеличава опасността от пожари в сухи треви и отпадъци, предупреждават от РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Силистра. По традиция в началото на пролетния сезон започва почистването на дворовете на жилищни сгради, градини, лозя и други селскостопански имоти от сухи треви, клони и суха листна маса. Практиката показва, че често стопаните прибягват към огъня като средство за почистване на сухата растителност, без да си дават сметка, че тя е основен път за разпространение на пламъците.

В извъннаселените места най-често запалванията се предизвикват от хвърлена неизгасена цигара или клечка кибрит или от палене на огън на пожароопасни места. Особено опасно е паленето на сухи треви и храсти в близост до горски масиви, тъй като при наличие на вятър огънят за кратко време може да обхване големи площи.

От РДПБЗН-Силистра напомнят на гражданите, че изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци в земеделските земи е забранено!

Не трябва да се пали огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.

Когато се пали огън в дворовете, огнището трябва предварително да бъде обезопасено. Покрай него не трябва да има горими материали, а в близост да бъдат подготвени подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.).

Паленето на огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата крие опасност от пренасяне на огъня и неговото бързо разпространение. Запаленият огън не трябва да бъде оставян без наблюдение!

В случай на пожар е необходимо незабавно да се сигнализира на телефон 112!