150 години от първото театрално представление в Силистра. Любопитно за Силистра

Източник: Арт Силистра

Появил се в годините на зрелия, последен стадий на Българското възраждане, театърът в Силистра става трибуна на прогресивните за времето си идеи за училище за патриотизъм и оптимистична вяра в хуманизма и силите на човека.. По щастлива случайност създател е именитият възрожденец патриот, основоположникът на театралното и читалищно дело в България уважаваният народен учител САВА ИЛИЕВ ДОБРОПЛОДНИ. През 1870 година той е поканен от силистренските първенци за главен учител. Още с пристигането си в града, Доброплодни „туря ред” в училищата, основава читалище „Надежда”, а по-късно, през 1871 г. урежда и първото театрално представление на нашумялата тогава „Многострадална Геновева”. Спектакалът допада на патриотично настроената публика. В злочестата съдба на Геновева всички виждат съдбата на поробена България, която ще бъде освободена. От кого , то се знае – руските войни неведнъж са превземали силистренското кале.