Тутраканско село организира кулинарен конкурс за козунаци

НЧ “Светлина -1941 г.“ в тутраканското село Преславци организира първи Национален кулинарен конкурс на тема: „Великденски традиционни козунаци – 2021″. Основната цел на конкурса е да даде възможност на всички региони от България да споделят своя опит и знания ПО ТЕМАТА.

Провокирани от една различна година, която застави света пред нови предизвикателства, свързани със запазване живота и здравето на хората, през 2021 година конкурсът се посвещава на традицията, със сигурност кояато ще бъде спазена и по време на пандемията.

За да участвате в конкурса е необходимо да изпратите рецепта със снимка на резултата от нейната реализация. За участие в конкурса се допускат всички без ограничение на възрастта.
Крайният срок за получаване на конкурсните материали изтича в 17 часа на 30 април т.г.

Снимките, придружени с рецепта, изпращайте по електронен път на email: kozunaci-2021@abv.bg.

Всички рецепти, снимки и резултати ще бъдат качвани на FB-страницата на читалището (www.facebook.com/groups/568804107257384).

Източник: РЕКИЦ