Търсят се кандидати за „социални иноватори“ от област Силистра

Фондация „Съпричастие – Силистра“ търси младежи, желаещи да вземат участие в програма „Социални иноватори“ за обучителни практики в неправителствени организации от България. Програмата насърчава приобщаването на младите хора към гражданския сектор, като им дава възможност да се запознаят отблизо с работата на организациите от неправителствения сектор.

Обучителната практика, част от Програма „Социални иноватори“ в България, се реализира в рамките на едноименен проект, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонд за младежка заетост на Европейско икономическо пространство (ЕИП) и на Норвежки финансов механизъм.

Изисквания към кандидатите:младежи между 18 и 29-годишна възраст, които не учат и не работят (представят диплома за основно или средно образование); които са студенти с предстояща завършване на обучението им в сферата на хуманитарните (философия, история и археология, религия и теология) или на социалните науки (представят служебна бележка или копие от първата страница на студентската книжка и съответната страница със заверени семестри); както и които наскоро са завършили висшето си образование в същата сфера и търсят работа или не работят по специалността си, представяйки копие от диплома за висше образование.

Желана област на висшето образование – социални, стопански и правни науки; професионални направления – социология антропология и наука за културата; психология; политически науки; социални дейности; обществени комуникации и обществени науки; право, публична администрация и управление; икономика; туризъм.

Фондация „Съпричастие-Силистра“ се ангажира да участва в програмата с двама ментори и приема да обучи двама младежи по следните позиции: сътрудник социални дейности; социален работник. При кандидатстване от кандидатите се изисква да изпратят: заявление – свободен текст; мотивационно писмо, в което аргументират защо искат да развият своите умения за работа в гражданския сектор; документ, удостоверяващ вид и степен на образование.

Задължителната минимална продължителност на една обучителна практика за всеки младеж, заявил желание за участие, е 80 часа. Часовете могат да бъдат разпределени по различен начин във времето, в зависимост от възможностите на младежа и ментора – от 2-седмичен до 3-месечен период.

Документите се подават до 31.03.2021 год. на ел. поща: empathy_ss@abv.bg. За повече информация на адрес: гр. Силистра, бул. „Македония“ 61 (сграда на бивша „Стоматология“), ет 4, кабинет 50-а; тел: 0895 435 225 – Красимира Георгиева.