Метеорологичното обслужване в Силистра започва през далечната 1886 г.

По официални данни в Силистра началото на метеорологичното обслужване е поставено през 1892 от Управлението за поддържане и проучване на плавателния път на река Дунав в Русе.
Но според бившия преподавател в някогашния институт за подготовка на учители в Силистра Петър Моллов метеорологични наблюдения в Силистра започват на 24 декември 1886 година. Моллов се позовава на отчетите на силистренското класно училище, пазени в краеведческия отдел на тукашната библиотека.
Сега в Силистра има метеорологична обсерватория.

Източник: /П.Николов, БТА/