„Непознатата Сребърна“ – проект по конкурсна сесия за ученически проекти

image 8049

Време е да „повдигнем завесата“ на „Непознатата Сребърна“ – проект по конкурсна сесия за ученически проекти „Младежта срещу насилието и наркотиците“ към МКБППМН / ОСНВ / Община Силистра. Група „Ентусиасти“ и съмишленици от ПГМТ „Владимир Комаров“, подкрепяни от своите ръководители се впуснаха в едно голямо предизвикателство, наречено „Непознатата Сребърна“. Те си поставиха за цел да представят богатствата на поддържан резерват „Сребърна“ създавайки интерактивен набор от обучителни материали, които да бъдат в помощ на ученици и преподаватели от средните училища, а защо не и на учителите в детските градини. Комплектът съсдържа 3д макет на езерото „Сребърна“, картонен пъзел с видовото разнообразие на резервата, голямо светещо табло, онагледяващо Потока на енергия и кръговрат на веществата във водното тяло на езерото, игрово табло за обучение и проверка на знанията, свързани с флората и фауната на Сребърна, презентация за ПР „Сребърна“.Експозицията от обучителни материали ще бъде на разположение на желаещите да я използват съвсем скоро!