ГЕРБ и Тодор Тодоров си направиха предизборен пиар, полагайки основите на храм в Айдемир, за който още няма разрешение от ОбС

На 21 – ви март беше обявена от местни медии новината за полагане на първи камък за строителство на храм в кв. Деленките на село Айдемир. В информациите основно място заема факта, че дарител и първи ктитор на новия храм е областния координатор и водач на листата на ГЕРБ Тодор Тодоров. Преди дни самият Тодоров чрез профила си във Фейсбук – качвайки снимка, на която е заедно с кмета на Айдемир Денчо Георгиев, под погледа на портрета на Бойко Борисов – обяви че дарява сума събрана на рождения му ден от 2000 лв. за строежа на храма. Но на събитието от 21 март не е отразен един дребен пропуск. Обстоятелството за строежа е огласено преди да е завършена процедурата, която включва произнасяне на колективния орган на местното самоуправление, който не е на една партия, и не е личен орган на партийния лидер на една партия. Това предстои да стане на следващото заседание на общинския съвет, за което има внесена докладна записка, показва Дневния ред в поканата, публикувана на страницата на общинския съвет.Въпросното решение се отнася за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имот – общинска собственост в с. Айдемир на религиозна институция. Решението е много вероятно да бъде гласувано с гласовете на мнозинството и присъдружни партии, но е показателен начина, по който се използва за пиар най-вече на лидера на управляващото мнозинство Тодор Тодоров строежът на въпросния храм и какво е отношението към органа, който представлява гражданите на Силистра, съставен от различни формации. Чисто формално трябва да протече процедура на гласуване, може и дебат, защото в предложението се предлага промяна статута от публична в частна общинска собственост на земята, предлага се правото да се учреди безвъзмездно, като всички разходи по учредяването да са за сметка на общината – тоест гражданите. Още повече, че обявяването на частна общинска собственост на общински имот според чл.6 ал.1 от Закона за общинската собственост се приема с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците Всичко това предстои да се обсъди на планираното заседание на общинския съвет, но вече имаме положен камък за строежа от г-н Тодоров и реклама в медиите. А той гръмко се хвали, че това е четвъртия храм построен от него в областта. Пренебрегването на този факт показва, че и на органа на местно самоуправление в общината се гледа като на обслужващ предизборно пиар целите на Тодор Тодоров, на орган, поставен пред свършен факт, преди да е завършил фактическия състав по предоставянето на земята. Това е едно неуважение към закона, общинския съвет и към гражданите. Начинът, по който се обявява и осъществява строежът на храма целят предизборен пиар на човек с пари, който не уважава законите и третира гражданския орган, както и общината, като обслужващи неговите пиар цели. Председателят на Общински съвет – Силистра д-р Мария Стойчева (ГЕРБ) също присъства на събитието, като по този начин легитимира нарушението. Предстои да видим дали този факт ще направи впечатления и на общинските съветници, и дали обслужването ще бъде пълно.

Искаме твърдо да заявим,че не сме против строителството на религиозни храмове, но благородното дело в никакъв случай не трябва да се извършва с предизборни цели , като това дори е записано в българската Конституция , а именно :

„Чл. 13.
(1) Вероизповеданията са свободни.
(2) Религиозните институции СА ОТДЕЛЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА.
(3) Традиционна религия в Република България е източноправославното вероизповедание.
(4) Религиозните общности и институции, както и верските убеждения НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ.“

Достатъчно лошо впечатление прави и един Бойко Борисов, който твърди че всичко сам е построил и едва ли не е изкарал парите от джоба си (а не от нашите джобове). Не ни трябва и местен такъв, който да претендира за същото.

Снимка: Община Силистра
Снимка : Фейсбук