Част от „Изчислителния център“ в Силистра става хранилище за книги

Правителството предостави правото на управление върху имот – публична държавна собственост на община Силистра. Имотът представлява 11 помещения със застроена площ 306 кв.м, които се намират в сграда на ул. „Шар планина“ № 75, известна на силистренци като „Изчислителния център“ . Помещенията ще бъдат предоставени на регионалната библиотека „Партений Павлович“ – Силистра за фондохранилище.