Когато приятелството има значение. Кой взе лъвския пай от обществените поръчки за саниране в Силистра?

.

Автор : Димитър Пецов

ОБЩИНАТА ОТЧЕТЕ ПРОЕКТ ЗА САНИРАНЕ В СИЛИСТРА – КОЙ ВЗЕ ЛЪВСКИЯ ПАЙ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
На 15 – март в заседателната зала на Община Силистра беше представено изпълнението на проект „Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и е на стойност 1 609 217.07 лв.. По проекта се извърши цялостно саниране, паспортизация и ремонти на шест блока, повечето от които се намираха по ул.Симеон Велики. За изпълнението на строителните дейности общината е стартирала през 2018 г. обществена поръчка, на която са се явили 21 фирми – местни и външни.
Как бяха разпределени парите, отпуснати от европейската програма за изпълнението:
Най-голям дял от изпълнението на поръчката, с два спечелени обекта и получена най-висока комплексна оценка, е взел местен строител. Това е небезизвестната и просперираща в последните години фирма „Дръстър инженеринг“ ЕООД. Фирмата е на Димитър Недялков – съпруг на зам.кмета по хуманитарните дейности в общината Мария Недялкова. Семейство Недялкови е и в близки отношения с областния координатор на управляващата партия Тодор Тодоров. На последните местни избори през 2019 семейство Недялкови афишират публична подкрепа за кандидатурата за общински съветник на съпругата на Тодор Тодоров Елица Тодорова. След изборите Мария Недялкова зае поста зам.кмет по „Хуманитарните дейности“. Димитър Недялков се включва и в дарителските акции на Тодор Тодоров.
Фирмата, която е регистрирана на името на баща му Атанас Недялков, печели редовно малки обществени поръчки, възложени без конкурс от общината, защото са от порядъка на 10 – 15 хил.лв. – за ремонт на площадки, на детски градини, на спирките в общината (Така например той полага ажурните огради на някои детски градини на цена 10 000 лв.с ДДС., изгради и новите бели спирки).
Но, освен че печели редовно малки поръчки „Дръстър инженеринг“ печели и големи поръчки в община Силистра, каквото е изпълнението и в отчетения проект. В тази поръчка фирмата успява да вземе максимума, който може да бъде взет, като преборва с получени най-високи комплексни оценки останалите конкуренти, включително софийски фирми, отпаднали поради несъответствие с критериите на Възложителя-Общината, разкрива документацията на поръчката в сайта на общината.
Единият от спечелените два обекта по поръчката от „Дръстър инженеринг“ е прочутия заради обсъжданията в социалните мрежи Блок 4 по бул. „Симеон Велики“. Особеното тук беше, че изпълнението на санирането и ремонта на блока започна от фирмата на Димитър Недялков, както е по договор с възложителя – Община- Силистра, но в един момент жителите от блока, освен оплаквания от качеството, започнаха да изразяват опасения в социалните мрежи, че няма да бъде довършен в срок обекта, защото… липсвали работниците от строежа. Всъщност „липсващите“ работници бяха на другия спечелен обект от поръчката – Блок 35 на ул.“Добрич“.
В един момент обектът по „Симеон Велики“ 4 беше поет и довършен от работниците на фирмата на общинския съветник от ДПС Бирол Мехмед, като самият общински съветник надзираваше дейностите до края. Той също печели малки обществени поръчки за строителство, възлагани от общината чрез фирмата си „Евролукс-ББ“ ЕООД и вероятно отговаря на критериите за изпълнител, но замяната поставя под съмнение че фирмата на Недялкови е разполагала с достатъчен капацитет – достатъчно брой работници, за да осигури изпълнението на двата обекта, които е спечелила в обществената поръчка. А спечелените обекти са само два, защото това е разрешения максимум в поръчката. И така, докато работниците на Бирол Мехмед довършваха обекта на „Симеон Велики“ 4, всички работници на Димитър Недялков, изглежда притиснати от срока 90 дни за изпълнение за СМР, за който срок според офертата са получили максимална оценка от общината, работеха ударно на другия обект от поръчката – жилищният блок, който се намира на ул.“Добрич“ 35. Законът за обществените поръчки изисква изпълнителят изрично да посочи предварително възможност за включване на подизпълнител при изпълнението на обществената поръчка(чл.66 ЗОП). Такова обстоятелство не е посочено в документацията от изпълнителя, което повдига въпроса дали „смяната в движение“ е била регламентирана и в съответствие със закона. Нещо повече, в документацията на поръчката/Протоколите/ фирмата на Недялков е декларирала пред комисията на общината, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор и няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката.

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя, гласи чл. 66 ал. 9 от ЗОП.

За изпълнението на Блок Симеон Велики – 4 фирмата на Недялков взема цена от 249 975, 57 без ДДС, а за блока на ул. Добрич № 35 160 594, 93 без ДДС, или общо 410 570,5. Това е лъвския пай – една трета от обществена поръчка на обща стойност 1 243640.53 без ДДС. Това е доста повече от другата фирма „Галакси строй“, която е на общинската съветничка Иванка Ташева. Тя спечели изпълнение по друга обособена позиция от същата поръчка за саниране на блок, но за 157 000 лв.. За разлика от изпълнението на съседния обект от „Дръстър инженеринг“, тук нямаше коментари и оплаквания от живущите за качество. Фирмата на общинската съветничка от АБВ, която е регистрирана на името на сина и, също е с опит в изпълнението на обществени поръчки за строителство на територията на общината, но тя винаги е отричала това да е обвързано с подкрепа за управляващото мнозинство в местния парламент.
„Дръстър инженеринг“ е спечелила най-висока комплексна оценка 100 и за друг голям обект – блокът на ул.Христо Ботев № 6, но поради ограничението на чл.46 ал. 5 за максимално възможно изпълнение от един участник само на два обекта не е допусната до класиране. Така се дава възможност на фирмата софийската „Килтекс“ ЕООД да спечели изпълнението на обекта за 269 100 лв. Друга фирма, която успява да спечели два обекта е „Сетатех“, но цената за изпълнението и за двата обекта е общо 260 000 лв.
За изпълнение на обекти по същата поръчка се явява и друг проспериращ местен строителен предприемач, също семеен приятел на сем. Тодорови и общинския съветник от управляващата партия – Георги Спасов. Неговата фирма е „Дръстър строй БГ“ ЕООД. Той обаче е декларирал, че няма капацитета да изпълни обектите сам и че голяма част от изпълнението ще бъде осъществено от трето лице-подизпълнител. Това става причина той да бъде отстранен на ранен етап от комисията на Възложителя.
В състезанието за изпълнение на поръчката се е включила и „Парсек Груп“ – фирмата на софиянеца Бончо Бончев, която спечели изпълнението за ремонта на покрива на Художествена галерия – Силистра, който не можа да започне, но не успява да се класира на първите места.
Проектът официално приключва на 12 април 2021, а гаранционния период е 6 години.

Още по темата за обществените поръчки в Силистра : ПРИЯТЕЛСТВО ЗА МИЛИОНИ (В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ) ?