Кметовете в Силистренско ще бъдат глобени, ако не почистят незаконните сметища

Екоинспекцията в Русе е дала предписания за почистване на нерегламентирани сметища в населените места на областта. Срокът за неговото изпълнение е до 16 април.

Предписанията към общинските кметове са ежегодни и целят замърсявания от изхвърлянето на отпадъци в речните легла, дерета и прилежащите към тях терени, както и  създаване на незаконни сметища. Глобите за неизпълнение на задължението е от 3000 до 10 000 лв. 

Предписанията за почистване на замърсени терени са изпратени и до Областните пътни управления в Русе, Разград и Силистра.