Община Силистра с желание да се включи в проект за Енергийни общности

Очаква се промени в законодателството да отвържат ръцете на общините и да дадат тласък на първите в България енергийни общности, в които гражданите сами да произвеждат възобновяема енергия за собствено потребление, а излишъка да отдават в мрежата.

Досега 21 общини и две районни кметства от цяла България са подписали отвореното писмо, инициирано от „Грийнпийс“ – България, с искания за стратегическа подкрепа и законови изменения, които да улеснят създаването на първите за страната енергийни общности.Енергийните общности са обединения от граждани или публично-частни сдружения, в които хората произвеждат сами своята енергия за лично ползване и за захранване на мрежата с електричество от възобновяема енергия, когато има излишъци.

В Западна Европа подобни инициативи вече се превръщат в нормална практика, а съседни държави като Сърбия, Гърция и Румъния започват развитието на този енергиен модел. За момента в България няма реализиран нито един подобен проект.

Сред подписалите писмото в България има както големи общини като Бургас, Варна, Враца, Габрово, Добрич, Силистра, район „Младост“ в София, така и по-малки като Дупница, Вълчи дол, Девня, Смядово, Троян, и др., разказва Балин Балинов, който е координаторът за България по проекта.

По думите на Балинов, основните настоявания са за подпомагане на интегрираното стратегическо планиране на местно ниво в областта на климата чрез изготвянето на конкретни изследвания и ръководства, свързани с потенциала на българските общини за намаляване на парниковите газове, приемане на законодателни промени, стимулиращи създаването и функционирането на енергийни общности в България и предоставяне на административни улеснения за инвестиции в малки инсталации за възобновяема енергия за собствено ползване, както и създаване на единна система за информиране и подкрепа на местните власти в България за текущи и предстоящи възможности за финансиране на нисковъглеродни проекти.Понастоящем България подготвя въвеждане на европейските разпоредби за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници в българското законодателство. До 30 юни 2021 г., би трябвало да се формулира рамка, която да даде права на гражданите и да бъдат те стимулирани да произвеждат енергия за себе си.

Източник: Радио Варна