В община Силистра ще се проведат технически прегледи на земеделска и горска техника

Община Силистра информира собствениците на земеделска и горска техника, че във връзка с писмо № ВхК-2389/08.05.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Силистра и в изпълнение на чл. 16, ал. 4 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника (ЗРКЗГТ) и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3/03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по ЗРКЗГТ, на територията на Община Силистра, съгласно график на Областна дирекция „Земеделие“ – Силистра ще се проведат технически прегледи, както следва:

  • 19.03.2021 г. – гр. Силистра, офис на ОД „Земеделие“ – от 09.00 до 17.30 ч.
  • 26.03.2021 г. – гр. Силистра, офис на ОД „Земеделие“ – от 09.00 до 17.30 ч.

При извършването на технически прегледи следва да бъдат представени:

  1. Техниката, оборудвана съгласно изискванията на Наредба № 3/03.02.2016 г.;
  2. Свидетелство за регистрация на техниката;
  3. Застраховка „Гражданска отговорност“ за самоходната техника;
  4. Свидетелство за правоспособност на лицето представящо техниката.

Собствениците, чиято техника е продадена следва да представят документ удостоверяващ продажбата и.