Община Силистра възлага автобусни превози по 5 линии

Oбщина Силистра информира превозвачите, извършващи обществен превоз на пътници с автобуси, че съгласно Решение № 1-384-1 / 11.03.2021 г. на Областния управител на област Силистра за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози, считано от 01.04.2021 г., за срок до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба № 2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 30.09.2021 г., има право да възлага автобусни превози по следните линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми:

  1. № 5А – Силистра – Калипетрово (центъра)– по утвърдено разписание;
  2. Силистра – Боил, с часове на тръгване – 11.00 ч. – 06.00 ч.; 16.00 ч. – 12.30 ч.;
  3. Силистра – Дулово, с часове на тръгване – 09.00 ч. – 10.15 ч.;
  4. Варна – Силистра, с часове на тръгване – 10.00 ч. – 07.00 ч.;
  5. Русе – Силистра, с часове на тръгване – 10.30 ч. – 06.30 ч.; 17.00 ч. – 13.30 ч.

Публикуваме образец на заявлението до Кмета на Община Силистра за заявено желание за възлагане на обществен превоз на пътници по гореописаните автобусни линии.

Срок за подаване на документи в деловодството на Община Силистра: до 17,00 ч. на 24.03.2021 г.