Готов е плавателният съд за драгиране на Дунав


Специализираният плавателен съд за драгиране на река Дунав в българо-румънския участък е готов, съобщиха от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.
Новата драга на агенцията ще пристигне в Русе по вода, преминавайки по канала Рейн – Майн – Дунав. Очаква се съоръжението да пристигне в Русе в края на март, след което да ходови изпитания и обучение на екипажа в български води.
Специализираният плавателен съд за драгиране на Дунав е изработен от холандската фирма „Дамен шипиярд Горинхем“, а общата му стойност e 6.1 млн. лв. без ДДС. Той е част от проекта за модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав.
Проектът се изпълнява по оперативна програма „Транспорт“ 2014 – 2020 г. Общата му стойност е над 20.6 млн. лв. Освен новата драга, в обхвата му ще са Още изграждането на понтон, шалан и маневрен кораб.