Започва почистването на Самолета в Силистра

В ранната пролет и при 0 градуса по Целзий стартираха същинските дейности по проект „The Aircraft Social Lab” („Станция Самолета“). Първоначално се предвижда основно изчистване на летателната машина от всички ненужни детайли, престояли там повече от 18 години.

С общите усилия на партньорите – Община Силистра и ЦМИ „Мегатон“, както и с подкрепа на урбанистите от Сдружение InFormal и на експертния екип от Авиомузей Бургас, ще се осъществи първоначално заложената в проектното предложение идея, а именно – превръщането на емблематичната машина в мултифункционална зала за провеждане на различни събития.

След основно изчистване на машината, предстои ревизия и ремонт на ел. инсталацията. Тези специфични дейности се осъществяват със съдействието на различни звена от Община Силистра. На следващ етап ще бъдат монтирани вътрешни мебели и подходяща настилка, а експертите от Авиомузей Бургас ще реновират част от оригиналните седалки и клапващи маси.

Проект „The Aircraft Social Lab” се реализира от СНЦ „Дуросторум-Дръстър-Силистра“, финансиран от Асоциация „MitOst e.V.“ Германия чрез програмата си „Actors of Urban Change”, подкрепена от фондация „Робърт Бош“.