Кой в Силистренско ще последва буенека от Старо село в Национална система „Живи човешки съкровища – България” за 2021 г.?

Министерство на културата стартира процедурата за попълване а Националната система „Живи човешки съкровища – България” за 2021 г., която преминава през два етапа – областен и национален.

Поддържането на системата цели съхраняване на важни за България и нейната култура знания, дейности и умения на общности, групи и отделни лица, тяхното предаване на следващите поколения чрез неформално и формално образование, както и да осигури тяхната видимост чрез публично признание на национално и международно равнище.

Право на номинации имат народните читалища, общински, регионални и държавни музеи и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериалното културно наследство.

Областният етап ще протече в периода април – юни 2021 г. и се организира от областните администрации. За селектиране на постъпилите кандидатури ще бъдат създадени експертни комисии, които включват експерти от Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките, представители на регионалните музеи, краеведи и/или други специалисти, работещи в сферата на нематериалното културно наследство. До 30 юни 2021 г. в Министерството на културата постъпват протоколите от работата на областните комисии и пълните досиета на селектираните за национално ниво кандидатури.

Избраните на областно ниво елементи ще се представят паралелно на официалната интернет страница на Министерството на културата и на интернет страниците на съответните областни администрации.

През м. юли 2021 г., национална комисия ще обсъди излъчените областни кандидатури и ще направи аргументирано предложение за вписването на нови елементи в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство.

За допълнителна информация: дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности”, тел.: 02/ 94 00 930 и 02/ 94 00 827.

С типовия формуляр за кандидатстване, декларациите за предоставяне на изпълнителски права (Приложения № 1 и № 2), както и с пълния текст на Статута на Националната система „Живи човешки съкровища“ и документите за кандидатстване можете да се запознаете на тази страница: http://mc.government.bg/page.php?p=46&s=27&sp=13&t=541&z=751.

СПОРЕД АРХИВ ВЕРСИНАЖ. През 2014 г. „Лазарски танц“ на Народно читалище „Възраждане” от силистренското село Старо село влезе в националната представителна листа на нематериалното културно наследство на България, благодарение на регионално предложение и на крайната експертна оценка на жури в Министерството на културата. Староселският танц влезе в топ 5 на номинациите за годината.

ДА ПРИПОМНИМ СЪЩО: През 2018 г. в галерия „Средец” на Министерство на културата бе отбелязана десетата годишнина от въвеждането на Националната система „Живи човешки съкровища – България“. В резултат на активността на самите общности, музеите и читалищата, беше изградена Национална представителна листа на нематериалното културно наследство. До момента в нея са вписани 30 елемента, а 4 от тях са вече приети и в Представителната листа на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство на човечеството. Сред тях е и елементът „мартеница” – мултинационална кандидатура заедно на България, Румъния, Молдова и Македония.

Източник : Рекиц-Силистра

Моля подкрепете ни и последвайте СИЛИСТРА-НЮЗ във Фейсбук , за да сте винаги информирани.