План-прием за учебната 2021/2022 г. за област Силистра

Трийсет и три паралелки в дневна форма на обучение и две паралелки с дуална система за прием в VІІІ клас в 18 училища в Силистренска област са заложени в план-приема за следващата учебна година. Това съобщиха от Регионалното управление на образованието в Силистра.

В 28 паралелки са предвидени по 26 места, а в 7 паралелки – по 29. Общият максимален брой места за областта е 931. Планираните паралелки са с една повече от 2020 г. Увеличен прием има само за ПГСС, Ситово – от една на две паралелки. Професионалните паралелки са 21, а профилираните – 14. Запазва се тенденцията за превес на професионалната подготовка (60 на 40 %). Две специалности в една паралелка се предлагат в две училища, а такива с дуална система на обучение ще има в ПГООТ, Дулово. Защитена от държавата специалност е „Полевъдство“, 1 паралелка в гимназията в с. Средище;

Към началото на м. декември 2020 г. в VІІ клас в Силистренско се обучават в дневна и индивидуална форма 826 ученици. Броят им е с 36 повече от миналата година, когато бяха осъществени 34 паралелки със среден брой ученици в 22, 65.Учениците със специални образователни потребности – в VІІ клас са 49.

Моля подкрепете ни и последвайте СИЛИСТРА-НЮЗ във Фейсбук , за да сте винаги информирани.