Разпадащата се сграда на Галерията в Силистра все пак ще бъде обновена (ВИДЕО)

По проект: „Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство“ ремонтът на Худоствена галерия ще се осъществи. Проектът се финансира по ОП „Интеррег“ V-A Румъния-България. Партньор от румънска страна е Окръжен съвет- Кълъраш. Строително монтажни работи са на стойност около милион и половина лева. Вижте какво каза по въпроса пред журналисти д-р Мирослав Тодоров, ръководител на проекта и зам. – кмет финанси в община Силистра.