Община Силистра кани всички граждани на пресконференция по проект за чист въздух в града

Община Силистра ще проведе заключителна пресконференция по проект „Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Събитието ще се проведе на 15.03.2021 год. от 11.30 часа в
заседателната зала на общинската администрация. Всички медии, неправителствени организации, граждани и
други заитересовани страни са поканени да присъстват на пресконференцията и да получат информация за реализирания проект.
Вашето участие е важно!

Моля подкрепете ни и последвайте СИЛИСТРА-НЮЗ във Фейсбук , за да сте винаги информирани.