„Виртуални и реални пътешествия“ на клуб „Млад пътешественик“ в ОДК-Силистра

b6190062ee21316bd99c25c176a1a25b.jpg


Прекрасно ново пространство за работа с географски карти и глобус е изградено в ОДК – Силистра по проект „Виртуални и реални пътешествия“ на клуб „Млад пътешественик“ при ЦПЛР- ОДК, изпълняван в рамките на Конкурсна сесия за ученически проекти „Младежта срещу насилието и наркотиците“ на МКБППМН и ОСНВ/ПИЦ. В него вече се провеждат виртуални пътешествия в Интернет пространството и събиране на информация за райони в света, където се произвеждат екологично чисти продукти. През месец април предстои състезание по ориентиране в пресечена местност и Празник на географията. Групата младежи, спечелила проекта се състои от 13 ученика на възраст 12-13 години, а общото одобрено финансиране е в размер на 1969,30 лв.