В Силистра приключи проект в подкрепа на човешките права

FB_IMG_1615041274460.jpg

❗️❗️❗️ „Правата на човека са в опасност, както на Балканите, така и по света“ – световен доклад на Хюман Райтс Уотч – 2019 г.

Със заключително информационно събитие на 04.03.2021 г. СНЦ „Дуросторум-Дръстър-Силистра“ приключи реализацията на дейностите по проект „Разбираме ли правата си?”, изпълняван в рамките на Фонд Активни граждани България. Проектът постави на дневен ред пред обществеността и в частност – пред младежите, темата за правата на човека.

В рамките на проекта бяха проведени две информационни кампании за повишаване осведомеността за правата на човека, насочени към публични институции (на национално и местно ниво), учители и преподаватели, а крайните ползватели бяха деца и младежи на възраст 15-17 години.

Първата кампания обхвана повече от 100 младежи, които участваха активно в пет обучителни семинара на тема „Правата на човека“. Лекторите – млади юристи от Адвокатска колегия Силистра, представиха темата по достъпен и атрактивен начин чрез дискусии и обсъждане на практически казуси. Младите хора се научиха да познават основните си права и как да ги упражняват, за да навлязат в живота като активни граждани на България и ЕС.

В рамките на Кампания „Аз спазвам човешките права“ учениците посетиха институции, имащи отношение към човешките права. По този начин младежите разбраха повече за работата на тези структури и за тяхната роля при гарантиране правата на гражданите в Република България.

За популяризиране на Световния символ на правата на човека бе монтирана информационна табела пред сградата на Съдебната палата в Силистра.

Участниците в конференцията се обединиха около предложението на Сдружението до Община Силистра за включване на датата 10 декември – Световен ден за правата на човека в общинския културен календар.

Екипът на проекта смята, че с изпълнението на проектните дейности успя да допринесе за изграждане на култура, при която хората разбират своите права и отговорности, разпознават нарушенията и предприемат действия, за да защитят правата на другите, както и за възпитаване на активни млади хора, които зачитат правата на всички.

Проект ACF/433 „Разбираме ли правата си?“, ДБФП: № 9/14.02.2020 г., е финансиран по Схема за малки инициативи, Тематичен приоритет № 2: Подкрепа за правата на човека. Дейностите ще се изпълняват до 13.02.2021 г., а общата стойност е 9 090 евро, от които собственото участие на Сдружението е 600 евро.
Фонд Активни граждани е част от приоритетния сектор „Култура, гражданско общество и основни права и свободи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Общата стойност на финансирането от страните-донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия е 15 500 000 евро. В България Фондът се управлява от Институт Отворено общество, Фондация Работилница за граждански инициативи и Тръст за социална алтернатива.