България ще участва в европейско дело, относно заповед, издадена от началника на РУ-Силистра

Министерският съвет одобри позицията и даде съгласие на Република България да участва по дело С-520/20, Началник на Районно управление Силистра пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Административен съд – Силистра. 

Производството пред Съда на ЕС се отнася до заповед, издадена от началник на Районно управление Силистра, с която е разпоредено да бъде върнат на Норвегия вещ – лек автомобил, иззет във връзка със сигнал за издирване в Шенгенската информационна система, въведен от норвежката страна.

Изложеният в позицията правен анализ показва, че изцяло е спазена действащата правна рамка и издаденият от началника на РУ-Силистра акт напълно отговаря на разпоредбите на българското законодателство. 

Моля подкрепете ни и последвайте СИЛИСТРА-НЮЗ във Фейсбук , за да сте винаги информирани.