Повече от 600 лева събраха силистренци в благотворителен търг

Повече от 600 лева събраха силистренци в полза на акция за подпомагане на наши съграждани със социални проблеми. Средсвата бяха събрани с търг , в който всеки имаше право да наддава тайно за определена мартеница-гигант от изложбата в Регионална Библиотека „Партений Павлович „. Изложбата ще остане на разположение през целия месец март , като голяма част от останалите мартеници могат да бъдат закупени на фиксирани цени, като парите също ще отидат за каузата.