ОДК-Силистра спечели проект „Екоцентър на открито“

В началото на тази година ЦПЛР – ОДК кандидатства по обявен проект на ПУДООС – Национална кампания „За чиста околна среда – 2021.“- Обичам природата и аз участвам“. С радост съобщаваме, че проектът е одобрен.Проектът – „Екоцентър на открито“ цели обединяване усилията на ЦПЛР – ОДК гр. Силистра, местната власт и институции в партньорство за подобряване жизнената среда на учениците. Чрез активното им взаимодействие дворът ще се благоустрои, озелени и ще се превърне в център за екологично образование и активен отдих.С реализирането на проекта, съчетавайки многообразието и красотата на растителния свят с екстериора на пространството, целим приобщаване на учениците към природната среда; тяхното екологично възпитание и положително отношение към природата; създаване на трайни навици за поддържане и грижа на парковото пространство в двора на комплекса, като се изградят четири зони за творчество и отдих:- зона за екологично образование на открито- зона „Малка ботаническа градина“- зона „Градински цветарници от стари гуми“- зона „Мини-екопарк с беседка“.Проектното ни предложение пряко кореспондира и с целта на кампанията, а именно повишаване на екологичната култура у младите хора и съпричастност към съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда чрез ангажирането им в различни дейности. Ще бъдат изградени четири зони в двора на ЦПЛР – ОДК. Стойността на проекта е 4992,00 лв.

Моля подкрепете ни и последвайте СИЛИСТРА-НЮЗ във Фейсбук , за да сте винаги информирани.