Отворени са офертите за ремонта на 24 км третокласни пътища в област Силистра

winter-5814578_1920.jpg

Отворени са офертите в обществената поръчка за избор на изпълнители за изработването на технически проекти, по които след това ще се ремонтират 24,2 км третокласни пътища в област Силистра. Ще се подготвят проекти за рехабилитацията на 17,2 км от третокласния път III-207 Честименско –Алеково – Алфатар и на 7 км от път III-7001 Алфатар – Войново.

Обществената поръчка е в две обособени позиции.

Обособена позиция №1 е за изготвяне на технически проект за рехабилитацията на 17,2 км от третокласния път III-207 Честименско – Алеково – Алфатар /от км 63+857 до км 81+057/. Участъкът започва два километра след Честименско, преминава през Алеково и обхваща ул. „Александър Стамболийски“ в гр. Алфатар до кръстовището с път III-7001 Алфатар – Войново. Отсечката свързва общинските центрове Алфатар и Тервел, и областите Силистра и Добрич.

Отворени са 8 оферти. Те са на:

 • ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД;
 • ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД;
 • ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД;
 • ПЪТПРОЕКТ ЕООД;
 • ПЪТПРОЕКТ 2000 ООД;
 • Инфра про консулт ООД;
 • ВИА-ПЛАН ЕООД;
 • ИЛИЯ БУРДА ЕООД.

Обособена позиция 2 е за изготвяне на технически проект на рехабилитацията на 7 км от път III-7001 (о.п. Силистра – о.п. Дулово) – Алфатар – Войново – Кайнарджа – Краново – Капитан Димитрово – Коритен от км 0+000 до км 7+000, дължина 7 км.

Седем са отворените оферти. Те са на:

 • ИНЖРОУД ЕООД;
 • АЛВЕ КОНСУЛТ ЕООД;
 • ДММ – ДИЗАЙН ЕООД;
 • ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД;
 • ДЗЗД „Трансконсулт Група-22“ (с участници ТРАНСКОНСУЛТ – ГРУПА ЕАД, ТРАНСКОНСУЛТ-22 ЕООД);
 • Обединение „Път 7001 – 2021“ (с участници ВИА-ПЛАН ЕООД, ЕКИП 2000 – КОТОВ С-ИЕ СД) ;
 • ФРИБУЛ ООД.

Участъкът започва в гр. Алфатар от кръстовището с ул. „Александър Стамболийски“ /път III-207/, продължава извън града в посока с. Войново и завършва на 700 м преди кръстовището за с. Васил Левски, където е началото на ремонтираната наскоро отсечка от пътя. През последните три години /от 2018 г. до 2020 г./ са основно обновени 3 участъка от път III-7001 с обща дължина 29 км. Ремонтираното трасе започва преди кръстовището за с. Васил Левски, преминава през с. Войново и с. Кайнарджа и завършва след с. Краново. Третокласният път III-7001 Алфатар – Кайнарджа – Краново е основна пътна връзка за ГКПП „Кайнарджа“ и свързва първокласния път I-7 Силистра – Алфатар – Шумен с второкласния път II-71 Добрич-Силистра. Целта на поръчката е да се изготви проект за ремонт, за да бъде изцяло обновено трасето между Кайнарджа и Алфатар.