Проблемът с отпадъците в Силистра беше поставен и в Общински съвет

Автор : Димитър Пецов

Проблемът с неизпълнението на задълженията на Община-Силистра по Закона за управление на отпадъците, който следим в Граждански контрол отдавна (ЩЕ СЕ СТИГНЕ ЛИ ДО СИТУАЦИЯ ДА НЯМА КАКВО ДА НАПРАВИМ С БОКЛУКА В СИЛИСТРА?) , днес беше поставен и на заседанието на общинския съвет. Това направи общинския съветник от групата на ВМРО Георги Гайдаров, който отправи въпроси към кмета на община Силистра относно размера на невнесените отчисления по ЗУО и начислените по тях лихви. На община Силистра през 2020 г. беше наложена глоба от 30 хил. лева от директора на РИОСВ и е пристъпено към принудително събиране на задълженията. Общината обжалва размера на начислените лихви по отчисленията пред Административен съд – Силистра и се стигна до договорка за споразумение, евентуално за разсрочено плащане. Неизплатените задължения на общината, които се оказаха са милиони, доведоха до блокиране на средствата, които вече са събрани – около 2 милиона лв., вследствие на което общината не може да отдели средства, за да участва със своя вноска за изграждане на нова клетка 4 за събиране на отпадъци в Регионалното депо. Това наложи и внасяне в края на миналата година от кмета на общината предложение за рязко увеличение на таксата за битови отпадъци на силистренци. Питанията на общинския съветник, на които кметът трябва да отговори до следващото заседание, се покриват с питанията и отговорите, които кметът даде по Закона за достъп до информация за Граждански контрол преди месеци.
Каква е общата сума на невнесените отчисления от Община Силистра по чл.60 и чл.64 от ЗУО в специална сметка – депозит?
– По чл.60 ЗУО сумата е 626 899.77 лв./без лихвите, които са около 100 хил.лв/По чл. 64 от ЗУО сумата е 4 327 365.20/без лихвите, които са около 500 хил.лв/
За какъв период не са внесени сумите?
– По чл.60-07.2017г. /без м.03-04.2019 г., 08-09.2019 г.,06.20202/По чл.64 – 12.2016 г./безм.03-04.2019 г., 08-09.2019г.,06.2020/
Коя е причината сумите по отчисленията да не се внасят от Община Силистра – финансови затруднения и др.?Отговор : Недостиг на целеви средства от ТБО
Въпрос: След като не се внасят сумите по отчисленията, за какво друго са се разходвали – други дейност и т.н.?
Отговор: Събраните средства от ТБО са изразходвани целесъобразно – ДДС обратно начисляване по чл. 163а от ЗДДС, дейност Чистота в град Силистра и села на територията на Община Силистра, издръжка ОП РДБО
Въпрос: В момента Община Силистра внася ли суми по отчисления? Ако не, смята ли за в бъдеще?
Отговор: Приоритетно Община Силистра от събраните средства от ТБО покрива разходите по дейност Чистота. При остатък на средства се разплащат отчисления към РИОСВ.
А ето данните според протоколите на Административен съд Силистра от 2020 г.: По първото дело за по-голямото задължение по чл. 64 – за периода 01.12.2016.г. установените задължения с акт за установяване на публично държавно вземане са 3 202 615,70 и законна лихва, начислена към 12.03.2020 в размер на 471 910, 24. По второто дело за сумата по чл. 60 за периода 01.04.2016. г. – 31.12.2019 г. главницата е 802 074, 87 и законна лихва, начислена към 14.04.2020 г. в размер 121 445,18 лв.Публикуваните протоколи на общите събрания на Сдружението за управление на отпадъците разкриват още, че освен община Силистра, и община Дулово не е внасяла отчисления в размер на 1 млн.лв., докато всички други общини в сдружението са внесли своите задължения.

Моля подкрепете ни и последвайте СИЛИСТРА-НЮЗ във Фейсбук , за да сте винаги информирани.