ОбС-Силистра прие Бюджет 2021, в размер на 55 милиона. Голяма част от увеличението отива за заплати

Автор : Димитър Пецов

На днешното заседание на силистренския общински съвет бе утвърден бюджета на Община – Силистра. До него се стигна след обществено обсъждане, проведено в съответствие с изискванията на закона. Както беше представен и на гражданите при обсъжданията, той носи отпечатъка на кризисната ситуация и в него са заложени мерки в съответствие с това. Кметът д-р Юлиан Найденов и зам.кметът по финанси д-р Мирослав Тодоров представиха основните акценти и параметри. Без предложения за вдигане размера на местните данъци и такси, каквито бяха направени от кмета в края на миналата година и началото на тези, но бяха отхвърлени от съветниците. Със свиване на разходите за административни дейности и събития, в т.ч. и по Второстепенни разпоредители с бюджет. Отражение в намаление на издръжката има в поделения нереализиращи приходи, като приоритет за осигуряване на пълна издръжка е поставен на Детските ясли, Детските градини и Домашен социален патронаж. От общинска администрация са направили предложение за 18 щатни бройки, финансирани с местни приходи да бъдат финансирани с държавни средства от стандарт за Общинска администрация за 2021г.; Включено е и дофинансиране със собствени приходи в План-сметката за дейност „Чистота“ и финансиране на погасителни вноски по дълг към Фонд ФЛАГ със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи за 2021г. Осигурен е и резерв, който да бъде използван при непредвидени и неотложни дейности в т.ч. при неблагоприятно развитие на пандемията от COVID19. Стана ясно, че сумата на този резерв е 100 хил.лв.От групата на общинските съветници от БСП изразиха становище – Стилиян Стойчев, че не подкрепят бюджета заради неразгледани и неподкрепени предложения на тяхната група, свързани с финансиране и стимулиране на раждаемостта и младите семейства. Включване онлайн с изказване направи и съветникът от Демократична България Стефан Железов. Той оспори реалността на някои параметри, заложени в бюджета, като събираемостта на приходите от такса битови отпадъци например. Основното му притеснение беше, че основната част от планираните приходи от ТБО няма да могат да бъдат събрани. Той също подчерта, че голяма част от заложените разходи в бюджета отиват за разходи за увеличение на заплати на персонала, което е с 6.2 млн. от общото увеличение на бюджета спрямо миналата година от почти 8 млн. лв.Георги Гайдаров също постави проблема за високите заплати на персонала на общината, като заяви, че увеличението на минималната работна заплата е 6.5 %, а разходите за заплати са повече от 10 процента за някои сфери в общината. Като сравнение той посочи, че в условията на криза, в материалното производство, където работи, са се ограничили с минималното по закон – да се увеличат основните заплати на тези, работници, които са на минимална заплата. Мирослав Тодоров отговори, че освен увеличението на минималната работна заплата, в структурата на общината, която обслужва много функции имало стандарти, утвърдени на държавно ниво от държавния бюджет и определи изказванията за увеличението на заплатите като популистки. Също подчерта, че Община-Силистра не предвижда съкращения тази година, докато много частни предприятия, се предвиждали такива.

Моля подкрепете ни и последвайте СИЛИСТРА-НЮЗ във Фейсбук , за да сте винаги информирани.