Вижте победителите в конкурса „Любовта е пиянство или пиянство от любов“

Сто и шейсет поети от 42 населени места в страната са изпратили свои творби за Националния поетичен конкурс „Любовта е пиянство или пиянство от любов“ в Силистра,чиито резултати бяха отчетени днес и публикувани на сайта на Силистренската община.
Организатори на проявата са Общината, Регионалната библиотека „Партений Павлович“ в Силистра и литературното сдружение „Реката и приятели“ под патронажа на кмета на Силистренската община д-р Юлиян Найденов.
Творбите са оценявани от тричленно жури под председателството на поета Георги Константинов.
С първа нагрда е отличена Петя Павлова от Русе. Втора награда е присъдена на Йорданка Гецова от Пловдив, а трета – на Христина Борисова от Севлиево. Наградата на литературното сдружение „Реката и Приятели“ е дадена на Геновева Цандева от Пловдив
Издаден е и сборник с наградените стихотворения от конкурса от 2002 до 2020 година, в който са събрани 92 творби.