Създават Дунавски дигитален иновационен хъб

дигитален информационен хъб

Русенският университет инициира създаването на сдружение Дунавски дигитален иновационен хъб (ДИ ДИХ). Създаването на хъба е резултат от дългогодишно партньорство между университета, бизнеса и местната власт в областта на информационните и комуникационните технологии. Учредители са: Русенски университет „Ангел Кънчев“, Община Русе, Сдружение „Русенска търговско индустриална камара“, Сдружение „Българо – румънска търговско – промишлена палата“, Сдружение „Бизнес иновационен център „Инобридж“, Сдружение „Асоциация на дунавските общини – Дунав“, „Сирма Ей Ай“ ЕАД, и „Мусала Софт“ АД. Основната цел на сдружението е създаване на единнo звенo за подкрепа на микро, малки и средни предприятия и структури на публичните администрации в региона. То ще предоставя отворен достъп до технологичен, експертен опит и експериментални мощности, споделени работни пространства и отворени бази данни, както и консултантски услуги за прединвестиционни проучвания, анализ оценка и тестване на инициативи и продуктови иновации. Секторите, които ДИ ДИХ извежда приоритетно в своята бъдеща дейност са Информатика и информационни и комуникационни технологии, Мехатроника и чисти технологии. Те са в съответствие със стратегията за интелигентна специализация на България и в частност на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на северен централен район. Сред задачите на учредения иновационен хъб са: подпомагане на дигиталната трансформация на съществуващите професии; създаване и развиване на цифрови мрежи и други форми на споделени изследователски и образователни инфраструктури; способстване за постигането на интелигентната специализация на регионите в Дунавското пространство за реализация на общоевропейската цел за по-интелигентна Европа чрез иновации, цифровизация, икономическа промяна и подкрепа за МСП.

Моля подкрепете ни и последвайте СИЛИСТРА-НЮЗ във Фейсбук , за да сте винаги информирани.

Снимка : Фейсбук