150 силистренци използват услугата „Обществена трапезария“, 80 чакат на опашката

От началото на месец януари 2021 година Община Силистра предоставя социалната услуга „Обществена трапезария“. На 22.12. 2020 г. беше подписан Договор между Фонд „Социална закрила“ към МТСП и Община Силистра за предоставяне на топъл обяд на 150 потребители от общината.
Освен гр. Силистра услугата обхваща и селата Айдемир, Калипетрово, Бабук, Смилец и Срацимир.Топлият обяд се предоставя през работните дни на месеците до края на 2021 година и включва приготвяне и предоставяне на храна за обяд: супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.
Услугата предизвика голям интерес и към момента са подадени над 280 заявления. Поради запълнен капацитет на Обществената трапезария – 150 потребители на ден, над 80 лица остават в Списъка на резервите, а 50 лица не отговарят на изискванията на целевите групи, които са:
– Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
– Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
– Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
– Скитащи и бездомни деца и лица;
– Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
– Лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.

Моля подкрепете ни и последвайте СИЛИСТРА-НЮЗ във Фейсбук , за да сте винаги информирани.

Снимка : Община Силистра