Спортно училище „Дръстър“ с проект за училищен STEM център

Голямата идея за училищния STEM център в Спортно училище „Дръстър“ стъпва на дългосрочната визия за развитие на иновативно обучение в училище. Затова еднакво важни са учебното съдържание, методите на преподаване, архитектурната среда, технологиите, управлението и взаимодействието с общността. Идеята за училищния STEM център обединява всички тези елементи, базира се на визията за развитието на училището и представя ясен и конкретен план за практическото ѝ реализиране.
В Спортно училище „Дръстър“ по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ се изгражда тип център „изследователски лаборатории“. За да се реализират иновативните идеи на ПУО-тата в училището заложихме на групирането на три стаи (две съседни и една отделена от тях, но в същия коридор), едно хранилище и прилежащия към тях коридор се превърнаха в STЕM център, в който се обособиха отделни зони на активност. Целта е учениците да се чувстват свободни да генерират идеи и практически да прилагат преподавания материал по STEM дисциплините, както и да свържат науката и спорта чрез технологиите, да учат и придобиват умения чрез преживяване. Така създадената образователна среда оборудваме постепенно с качествени технологии, за да дадем възможност на учителите да използват подходи и методи на преподаване, които традиционната образователна среда не им позволява.
Зоните на активност се разделени на зона на взаимодействие, която е изградена в настоящия коридор и фоайето, зона на поставяне на проблема – в едната класна стая, зона за развитие на проблема- в другата класна стая, които са свързани и зона за проучване – в третата класна стая.В зоната за поставяне на проблема оборудването се състои от дисплей, флипчарт и конферентни столове. В зоната за развитие на проблема са разположени компютри и микроскопи и обособяваме място за извършване на опити. В зоната за проучване ще се използват Chromebooks.
Според целите на програмата, разработването на STEM центъра в нашето училище ще има възможност да реализира следните цели:
• Повишаване на мотивацията на учениците за учене;
• Създаване на възможности за проектно-базирано обучение, интегративно знание, обучение по научни теми и промяна на образователните парадигми;
• Повишаване на ангажираността, уменията и постиженията на учениците (дигитална грамотност; дигитални изкуства и креативност; умения, свързани с изискванията на индустрията; умения за разрешаване на реални проблеми от живота и бизнеса; математическо мислене; умения за създаване на технологични решения; работа в екип, критично мислене и др.);
• Стимулиране на учениците да създават и подобряват технологични решения;
• Умения за създаване на нови технологии и тяхното автоматизиране;
• Увеличаване броя на учениците, интересуващи се от университетски специалности и работни места в технологичните индустрии.

Моля подкрепете ни и последвайте СИЛИСТРА-НЮЗ във Фейсбук , за да сте винаги информирани.