Обявени свободни работни места в област Силистра към 22февруари 2021 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 общ работник, основно/ средно образование
2 готвачи, средно образование
2 работника в кухня, средно образование
4 сервитьори, средно образование
1 портиер, средно образование, работа с офис пакет
5 военнослужещи, войник, средно образование
10 лекари, висше магистър, спец. „Медицина”
1 шофьор на товарен автомобил, средно образование, кат. СЕ
1 сътрудник, социални дейности, средно образование, спец. ”Администрация и управление”, свидетелство за управление на МПС, кат. В, работа с офис пакет
2 шивачи, средно образование
1 счетоводител, средно образование, спец. „Икономика”
1 машинен оператор, металообработващи машини, основно образование
2 пекари, средно образование
1 психолог, висше образование, спец. „Психология”
1 работник, кухня, средно образование
1 касиер, средно образование
1 медицинска сестра, полувисше, спец. „Здравни грижи”
30 лекари, висше образование, спец. „Медицина”
1 магистър-фармацевт, висше образование, спец. „Фармация”
2 рентгенови лаборанти, висше образование, спец. “Медицинска диагностика и лечебни технологии”
2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии
20 медицински сестри, висше образование здравни грижи
2 настройчици, металообработващи машини с цифрово управление, средно обр.- Машиностроене, металообработване и металургия, настройчик на МОМ с ЦПУ
2 заварчици, средно обр.- Машиностроене, металообработване и металургия
1 обслужващ, бензиностанция/газостанция, средно образование
1 майстор, производство на хлебни изделия, основно/ средно образование
1 майстор, производство на тестени изделия, основно образование
1 инженер, електронни инструменти и прибори, висше образование – Електротехника, електроника и автоматика

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в направление:

 • За обучение по време на работа
  1 домашна помощница, без изискване
  1 работник поддръжка, без изискване
  1 фактурист, обучение по средно образование
 • За стажуване
  1 юрисконсулт, висше образование- магистър „ Право”
  1 счетоводител, висше образование -Счетоводство и контрол, Финанси
  1 системен администратор, висше образование -Компютърни науки
  1 младши експерт, висше образование- Аграрна икономика, Ветеринарна медицина, Растителна защита
  1 младши експерт, висше образование- Аграрна икономика, Ветеринарна медицина, Растителна защита,
  място на работа с. Кайнарджа
  1 младши експерт, висше образование -Аграрна икономика, Ветеринарна медицина, Растителна защита,
  място на работа с. Ситово

**Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 „Заетост за теб”, на ОП “Развитие на човешките ресурси”:

3 организатори производство, средно образование
1 електромеханик, средно образование
1 касиер, средно образование
1 куриер, средно образование, кат. В, умения за работа с компютър
1 работник, зареждане на рафтове, средно образование, кат. В
1 общ работник, основно/ средно образование
13 общи работници в промишлеността, основно/ средно образование
3 продавач–консултанти, средно образование

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 психолог, висше образование, спец. „Психология“
6 шофьори на тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. „СЕ“
2 машинисти на булдозер, основно обр., правоспособност за управление
1 готвач, 5 години опит- турска кухня
4 шивачки, основно образование
1 стоковед, средно образование
1 деловодител, средно образование
1 оператор въвеждане на данни, средно образование
1 майстор производство на хлебни изделия, средно образование
1 общ работник, основно образование
5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност “Медицина”
1 консултант ценни книжа, средно образование
1 касиер обменно гише, средно образование
7 медицински сестри, висше образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 • За обучение по време на работа
  1 oбщ работник, без изискване за образование
  1 етикетировач, без изискване за образование

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 готвач , средно образование, професионален опит – 1 год.
1 медицинска сестра, висше образование, спец. „Медицинска сестра”
6 лекари ЦСМП, висше образование, спец. „Медицина”
2 машинни оператори, производство на пластмасови изделия, средно образование, трисменен режим на работа
***за всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е
уточнено, че договорът е безсрочен.