ЗК „НИВА-93“, ПРОФ. ИШИРКОВО Е В СТАБИЛНО СЪСТОЯНИЕ

Източник : Агро вестник

*уверява председателят на структурата в Силистренското село Професор Иширково г-жа Велика Славова. Колективът стопанисва 30 500 дка в региона, като развива широка дейност – зърнопроизводство, маслодайни и етерично-маслени култури, овощна градина с кайсии, праскови, череши и сливи, пчеларство, търговия…

Кооперация „Нива-93“ – с. Професор Иширково, Силистренско е със сложна структура и дейност. Но различните направления й създават условия за близо 150 работни места и най-важното – запазват „живо“ селото, посочи председателката – агроном Велика Славова. Тя оглавява структурата от 1995 г. и сподели, че още при учредяването й, основната цел е била осигуряване на работни места и развитие на населеното място. Създадена е през 1993 г. в сложна обстановка, при разруха на селското стопанство в България. В момента член-кооператорите са 1 200.
Кооперацията развива разнородна структура и освен основните култури в растениевъдството – пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед и царевица, отглежда и етерично-маслени култури, прави семепроизводство и стопанисва 2 000 дка овошки. Развиват търговска дейност, а също и пчеларство. Към портфолиото й трябва да се прибави и търговията – 9 магазина, сладкарници, цех за производство на хляб, закуски и сладкарски изделия.
Колективът обработва 30 500 дка в селата Професор Иширково, Смилец, Йорданово, Брадвари, Казимир и др. През 2020 г. 9 000 дка са заделени за пшеницата, като средният добив е бил 400 кг/дка, въпреки продължителното засушаване и неблагоприятните климатични условия. 
Ечемикът заема 3 150 дка, като са реколтирани средно по 600 кг/дка. Слънчогледът е 4 600 дка, от които 1 500 дка високоолеинов с реализиран среден добив около 300 кг/дка. Отгледани са и 700 дка слънчоглед за семепроизводство. Реколтираната рапица е 3 600 дка, като са прибрани по 310 кг/дка. Царевицата е 5 600 дка, като миналия сезон се е отплатила с 500 кг/дка.

Прави впечатление, че добивите са значително по-ниски от нормалните за района, но като се имат предвид лошите климатични условия и продължителното засушаване, можем да ги определим, като добри – коментира г-жа Славова. – Другото направление в дейността ни е залагането на семепроизводни посеви с пшеница, ечемик, слънчоглед и люцерна. Значително по-доходно производство при нормални в климатично отношение години.
ЗК „Нива -93“ стопанисва и 2 000 дка трайни насаждения. От тях 600 дка са биологично производство (100 дка праскови, 500 дка сливи), а конвенционални са 1 200 дка кайсии и 110 дка череши. В овощната градина е изграден кладенец и капкова система за напояване. Благодарение на това, сушата не се отрази на производството от череши, праскови и сливи. За кайсиите годината е нулева поради измръзване.
Председателката посочи, че проблемите в трайните насаждения идват преди всичко от липса на стабилен пазар, ниски изкупни цени, недостатъчно подпомагане на сектора: „Трябват средства за по-големи капиталовложения, за да можем да отговорим на изискванията за по-високо качество и по-добра реализация. Необходимо е да минем на нови технологии на отглеждане. Това се налага и от намаляването на работната ръка с всяка година и особено сега с епидемиологичната обстановка и ограниченото придвижване на хора“.
ЗК „Нива-93“ отглежда 650 пчелни семейства по биологичен начин.

-Добивите са ниски, поради лошите климатични условия. Изключително ниска е и изкупната цена. Подпомагането е крайно недостатъчно за големите пчелини. Отрасълът е пред фалит. Загубите са покриват от другите постъпления – обясни Велика Славова. – Важно направление е и търговската дейност, като разполагаме със девет обекта – магазин за хранителни стоки, плод и зеленчук, магазин за облекло и домашни потреби, ресторант, бар, цех за производство на хляб и хлебни изделия. Произвеждаме 10 вида хляб, около 20 вида закуски, 10-15 вида торти и други видове дребни сладки. Имаме собствени сладкарници в с. Проф. Иширково, гр. Силистра и гр. Дулово. От търговия и през нормални години не се печели и преди всичко е социална дейност. Осигурени са 35-40 работни места и по-добро обслужване на член-кооператорите. През тази година, поради епидемиологичната обстановка и затварянето на обектите, оборотът е намалял с 50% и очакваната загуба е сериозна.
Отхвърлено ни бе искането за подпомагане по Ковид-мерките, тъй като основната ни дейност е в агросектора, въпреки че обектите и сега са затворени. Не се знае докога ще продължи тази ситуация, но трябва и в този сегмент да бъдем подпомогнати. Досега не сме съкратили нито един човек, но ако ковид-кризата продължи, нямаме избор, освен ограничаване на дейността и закриване на някои обекти.
Очакваме в следващия програмен период на ОСП, да се разкрият програми за закупуване на машини за зърнопроизводство, тъй като през втория програмен период, вече 6-7 години няма такива програми. Да се разкрият програми за напояване, за изграждане на нови водоизточници – кладенци и изграждане на напоителни системи, поне за някои интензивни култури. Значително да се увеличат средствата за стимулиране на биологичното производство и производството на плодове, тъй като преценявам, че са крайно недостатъчни. В тези сектори се изискват големи инвестиции и е скъпо производство.
Независимо от трудностите, кооперацията е в добро състояние, така да се каже „ще вържем двата края”. През цялата ми професионална дейност, заедно с колегите от ръководството, се стремим да запазим доверието към нас и селото живо.
Лилия Лозанова