Обявени свободни работни места в област Силистра към 15 февруари 2021 г.

 Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 1 шофьор на товарен автомобил, средно образование, кат. СЕ

1 сътрудник, социални дейности, средно образование- ”Администрация и управление”, свидетелство за управление на МПС- кат. В, работа с офис пакет

2 шивачи, средно образование

1 счетоводител, средно образование „ Икономика”

1 машинен оператор, металообработващи машини, основно образование

2 пекари, средно образование

1 работник, кухня, средно образование

1 касиер, средно образование

1 медицинска сестра, полувисше „ Здравни грижи”

30 лекари, висше образование  „Медицина”

1 магистър-фармацевт, висше образование „Фармация”

2 рентгенови лаборанти, висше образование “Медицинска диагностика и лечебни технологии”

2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии

20 медицински сестри, висше образование здравни грижи

2 настройчици, металообработващи машини с цифрово управление, средно обр.- Машиностроене, металообработване и металургия, настройчик на МОМ с ЦПУ

1 шлосер, средно обр.- Машиностроене, металообработване и металургия

2 заварчици, средно обр.- Машиностроене, металообработване и металургия

1 обслужващ, бензиностанция/газостанция, средно образование

1 майстор, производство на хлебни изделия, основно/ средно образование

1 майстор, производство на тестени изделия, основно образование

1 инженер, електронни инструменти и прибори, висше образование – Електротехника, електроника и автоматика

 *Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в направление:

 – За обучение по време на работа

1 домашна помощница, без изискване

1 работник поддръжка, без изискване

1 фактурист, обучение по средно образование

 – За стажуване

1 юрисконсулт, висше образование- магистър  „ Право”

1  счетоводител, висше образование -Счетоводство и контрол, Финанси

1 системен администратор, висше образование -Компютърни науки

1 младши експерт, висше образование- Аграрна икономика, Ветеринарна медицина, Растителна защита

1 младши експерт, висше образование- Аграрна икономика, Ветеринарна медицина, Растителна защита,

 място на работа с. Кайнарджа

1 младши експерт, висше образование -Аграрна икономика, Ветеринарна медицина, Растителна защита,

 място на работа с. Ситово

  **Работни места,  разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 „Заетост за теб”, на ОП Развитие на човешките ресурси:

1 касиер, средно образование

1 общ работник, основно/ средно образование

2 общи работници, в  промишлеността, основно/ средно образование

3 продавач – консултанти, средно образование

2 работника, в строителство, средно образование

3 монтьора, вътрешноотоплителни инсталации, средно/ средно техническо образование

1 оперативен счетоводител, средно специално икономическо образование

1 специалист, маркетинг и реклама, средно образование

 Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

 6 шофьори на тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. „СЕ“

2 машинисти на булдозер, основно обр., правоспособност за управление

1 готвач, 5 години опит- турска кухня

4 шивачки, основно образование

1 стоковед, средно образование

1 деловодител, средно образование

1 оператор въвеждане на данни, средно образование

1 майстор производство на хлебни изделия, средно образование

1 общ работник, основно образование

5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност “Медицина”

1 консултант ценни книжа, средно образование

1 касиер обменно гише, средно образование

7 медицински сестри, висше образование

 *Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 – За обучение по време на работа

1 oбщ работник, без изискване за образование

1 етикетировач, без изискване за образование

 Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

 1 началник смяна, средно образование, трисменен режим на работа

1 супервайзър, магазин, средно образование

1 медицинска сестра, висше образование- специалност „Медицинска сестра”

6 лекари ЦСМП, висше образование- специалност „Медицина”

1 мияч, съдове (ръчно), средно образование, езикови умения, английски и румънски език

2 машинни оператори, производство на пластмасови изделия, средно образование, трисменен режим на работа

  ***за всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.