Общински съветник от Тутракан в управата на Българска търговско-промишлена палата

Кристиян Калчев, председател на ННЕК ЮНЕСКО (nnek-unesco.org) и общински съветник в Тутракан във Фейсбук: „Избран съм за член на Съвета на председателите на Българската търговско-промишлена палата (бел. авт-според приложения списък това са 86 души, представители на браншови организации). Надявам се мандатът да мине със същия ентусиазъм, с който влизам. Българската търговско-промишлена палата има над 56 хиляди членове (bcci.bg). Благодаря за гласуваното доверие! Надявам се да го оправдая!“.За отбелязване – Силистренската търговско-промишлена палата (rcci.bcci.bg/silistra) е създадена през 2001 г. със седалище в гр. Силистра (адрес на управление – ул. „Патриарх Дамян” №5) с председател инж. Милко Кесаровски. Палатата обединява над 100 фирми и има 560 асоциирани фирми, член е на Единната система на Българските търговско-промишлени палати (камари). Представители на палатата участват в обществените съвети на всички професионални училища в област Силистра в качеството си на работодатели, правейки презентации и участвайки в обсъждане на важните проблеми на съответното учебно заведение. Представители на палатата са включени в съвети и комисии към Областна администрация Силистра.