3 силистренски гимназии ще получат финансиране по програма за Наука, технология, инженерство и математика

STEM (Science, Technology, Engineering, Math или най-общо казано „Наука, Технология, Инженерство, Математика“) е един от подходите, които могат да ви помогнат да постигнете интеграцията на теорията в практиката, да създадете среда, в която детето ще бъде свой собствен учител, изследовател и пътешественик в областите на науката.
Три силистренски гимназии ще получат финансиране през 2021 година по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“:
Природоматематическа гимназия „Св. Климент Охридски“ Силистра (270 000 лв);
Езикова гимназия „Пейо Яворов“ Силистра (200 000 лв);
Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ Силистра (150 000 лв).
STEM се развива под една или друга форма още през 90-те години на миналия век, но в последните години придобива все по-широка популярност и привлича вниманието на родители и педагози.

Моля подкрепете ни и последвайте СИЛИСТРА-НЮЗ във Фейсбук , за да сте винаги информирани.