Очакват се промени в Закона за домашното насилие

насилие-жени-пиксабей

От 13.01.2021 г. започна общественото обсъждане на проекта на Закона за допълнение и изменение на Закона за защита от домашното насилие, публикуван от Министерство на правосъдието. По инициатива на Алианса за защита от насилие, основано на пола (АЗНОП) и неговите членове бе сформирана работна група към Министерство на правосъдието, в рамките на която бе обсъден и приет настоящия законопроект.
В дейността на работната група взеха участие представители на Алианса, на други неправителствени организации, експерти от множество държавни органи, както и Омбудсмана на Република България. Очакване има за подкрепа на законопроекта от страна на Народното събрание, за да покаже необходимата воля за неговото приемане.
Законопроектът предвижда въвеждане на нови мерки за защита от домашно насилие, регламентиране на услугите за пострадалите, създаване на специален орган за борба с домашното насилие и други гаранции за ефикасна превенция и защита, вклюючително изменения в Наказател- ния кодекс.
Промените в закона са крайно необходими на фона на увеличаващия се брой случаи на домашно насилие, включително завършващи с фатален край на обектите на насилие, както и като отговор на множеството препоръки на международни органи, отправяни към България по този по- вод.
В България от 2009-а насам е в сила Закон за защита от домашното насилие, който защитава правата на жертви на домашно насилие. Във връзка с него по проекти в област Силистра работи неправителствената организация, наречена Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ с председател инж. Христина Георгиева, поддържаща няколко услуги, сред които Кризисен център, Център за обществена подкрепа и др.
По публикация във в. „Балчишки телеграф“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.