Повече от 6 000 туристи са посетили природонаучния музей в Сребърна през миналата година

пеликани сребърна бнр

Повече от 6 000 туристи са посетили природонаучния музей на „Сребърна“ през миналата година въпреки усложнената обстановка, съобщи Елена Илиева – директор на музея.
Според нея, ако се съди по показателя за приходи, които са повече от 20 000 лева, сезонът може да бъде оценен като успешен, сравнен с 2019 година с над 35 000 лева приходи.
Най-много са били посещенията през юли, август и септември. Преобладават българските туристи.
В основната експозиция има над 140 експоната – препарирани в миналото животни и птици.

източник : Пеню Николов /БТА/

Leave a Reply