БСП-Силистра с предложения за бюджета на Общината за 2021 година

общински съвет Силистра бнр.бг.jpg2

Групата общински съветници от МК „БСП за България“- Силистра изпратиха своите предложения относно бюджета на община Силистра за 2021 година. Публикуваме ги без редакторска намеса :

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
от групата общински съветници от МК „БСП за България”
ОТНОСНО : Подготовка на бюджет 2021 г.Общинските съветници от МК „БСП за България” за втора година от мандата на настоящия Общински съвет внасяме своите предложения, като се надяваме те да се вземат предвид при подготовка на Бюджета на Общината за 2021 година.
Коректно отчитаме, че Община Силистра реализира редица проекти, отнасящи се до подобряване на материалната база в  детски ясли, градини и училища, и са осигурени условия за нормално отглеждане, възпитание и учене на всички деца. Реализираха се и много инфраструктурни проекти за благоустрояване и обновяване на улици и площади, паркови и междублокови пространства.
Почти цялата 2020г. премина в условията на пандемията от Ковид-19. За съжаление такава се очертава да бъде и 2021 година, затова убедено считаме, че в тазгодишния Бюджет приоритет трябва да имат:

– социално насочени мерки и дейности, свързани с децата и подпомагане на родителите;
– дейности, насочени към общинското здравеопазване;
– дейности подпомагащи развитието на културата и опазване на традициите и културно-историческото наследство.

Уважаема г-жо Председател,
Уважаеми г- н Кмете,

Предлагаме при подготовката на Бюджета на Общината за 2021 година да вземете предвид следните наши предложения:

1.Да се предвидят необходимите  средства  за поемане на разходите за храна на децата от 6м. до 3г., ползващи услугата на Детска млечна кухня.
2. Да се планират необходимите средства за стимулиране на родители, семейства и осиновители от Община Силистра с еднократна помощ в размер между 500 и 1000 лв. при раждане на второ и трето дете /осиновяване на дете/.
3. Да се предвидят средства за покриване разходите за храна на децата  в детските градини, подлежащи на задължително обучение.
4.Предвид пандемичната обстановка предлагаме с бюджетни средства да се ремонтира и реновира сградата на ДКЦ /бивша поликлиника/, както и да се предвидят средства за закупуване на необходима и съвременна  апаратура.
5.Да се проучат възможностите и се предприемат необходимите действия за разкриване на денонощна аптека в сградата на ДКЦ.
6.Със средства на Общинския бюджет към Общината да се създаде фонд „Култура”, чрез който да се подпомагат културни прояви, творчески дейности, стимулиране на местни дейци, автори и състави и опазване на културно-историческото наследство.

Очаквайте още информация за конкретните действия, или бездействия на всеки един Общински съветник, за да можете обективно да решите, оправдават ли доверието ви, хората които сте поставили там , за да управляват вашите дела.

Моля подкрепете ни и харесайте страницата във Фейсбук , за да сте винаги информирани.

Leave a Reply