Вижте актуализираното разписание на автобусите тръгващи от автогара – Силистра

Община Силистра информира гражданите, ползващи услугите за обществен превоз
на пътници с автобусен транспорт, че за срок до отмяна на въведената извънредна
обстановка в страната, автобусните линии от общинската, областната и
републиканската транспортни схеми ще се изпълняват с часове на тръгване, както следва:

От общинската транспортна схема на Община Силистра:
 Автобусна линия № 1 – сп. „Автогара Силистра“ – кв. „Триъгълника – по
утвърдено разписание през делнични дни:

 • от сп. „Автогара Силистра“ – 06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00
  09.30 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 17.00 17.30 18.00 18.30
  19.00
 • от сп. кв. „Триъгълника“ – 06.15 06.45 07.15 07.45 08.15 08.45 09.15
  09.45 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 17.15 17.45 18.15 18.45
  19.15
   Автобусна линия № 2 – СИЛИСТРА – АЙДЕМИР, кв. „ТАТАРИЦА” –
  считано от 20.11.2020 г., разписание през делнични дни:
 • от кв. „Татарица“ – 05.30 06.00 06.24 07.00 07.24 08.00 08.24 09.00 09.24
  10.00 11.00 11.24 12.00 12.24 13.00 13.24 14.15 15.45 16.15 17.15 17.45
  18.15 18.45 19.45 20.15
 • от гр. Силистра – 05.55 06.25 06.49 07.25 07.49 08.25 08.49 09.25 09.49
  10.25 11.25 11.49 12.25 12.49 13.25 14.40 16.10 16.40 17.10 17.40 18.10
  18.40 19.10 19.40 20.10
   Автобусна линия № 2А – СИЛИСТРА – АЙДЕМИР, кв. „ТАТАРИЦА” –
  считано от 20.11.2020 г., разписание, ежедневно:
 • от гр. Силистра – 06.37 07.01 07.13 07.37 08.13 08.37 09.01 09.13 09.37
  10.01 10.13 11.01 11.13 11.37 12.13 12.37 13.01 13.13 14.55 15.25 15.55
  16.55 17.25 17.55 18.25 19.25 19.55 20.25 20.55
 • от кв. „Татарица“ – 07.12 07.36 07.48 08.12 08.48 09.12 09.36 09.48 10.12
  10.36 10.48 11.12 11.36 11.48 12.12 12.48 13.12 13.36 14.00 15.00 15.30
  16.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.30 20.00 20.30
   Автобусна линия № 5 – Силистра – Калипетрово (ж. п. гара) – по утвърдено
  разписание:
  През делнични дни:
 • от гр. Силистра – 05.20 06.10 06.20 07.20 08.30 09.30 10.30 12.00 13.00 14.00
  15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.20
 • от с. Калипетрово (ж. п. гара) – 06.00 06.50 07.10 08.00 09.10 10.10 11.10 12.40
  13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40 21.00
  През празнични и почивни дни:
 • от гр. Силистра – 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
 • от с. Калипетрово (ж. п. гара) – 06.40 08.40 10.40 12.40 14.40 16.40 18.40
  20.40
   Автобусна линия № 5А – Силистра – Калипетрово (центъра) – считано от
  10.11.2020 г., линията се изпълнява само през делнични дни:
 • от гр. Силистра – 05.50 07.00 08.00 16.30 17.30
 • от с. Калипетрово (центъра) – 06.30 07.30 08.30 17.00 18.00
  Линия № 5А не се изпълнява през празнични и почивни дни.
   Автобусна линия № 6 – Центъра – Гробищен парк – по утвърдено разписание,
  ежедневно:
 • от сп. „Центъра“ – 08.05 10.05 12.05 14.05 16.05
 • от Гробищен парк – 09.15 11.15 13.15 15.15 16.45
   Автобусна линия № 20 – Силистра – Иширково – считано от 28.11.2020 г.,
  линията се изпълнява ежедневно:
 • от гр. Силистра – 07.20 17.20
 • от с. Иширково (центъра) – 08.10 18.10
   Автобусна линия № 22 – Силистра – Ветрен – считано от 19.12.2020 г.,
  линията ще се изпълнява:
  От понеделник до петък:
 • от гр. Силистра – 07.20 13.20 18.00
 • от с. Ветрен (център) – 08.20 14.20 18.50
  В събота:
 • от гр. Силистра – 07.20 15.20
 • от с. Ветрен (център) – 08.20 16.20
  Линията няма да се изпълнява в неделя.
   Автобусна линия № 23 – Силистра – Българка – считано от 17.12.2020 г.,
  линията не се изпълнява.
   Автобусна линия № 25 – Силистра – Бабук – считано от 21.12.2020 г., линията
  ще се изпълнява ежедневно:
 • от гр. Силистра – 06.00 17.50
 • от с. Бабук (център) – 07.10 19.15
 • от с. Казимир (център) – 06.45 18.45
 • от с. Ценович (център) – 06.57 19.05
   Автобусна линия № 33 – Силистра – Поп Кралево – линията не се изпълнява.
  От областната транспортна схема от квотата на Община Силистра:
   Автобусна линия Силистра – Добротица, с часове на тръгване – 07.00 ч. – 07.55
  ч. – считано от 28.11.2020 г., линията се изпълнява в дните понеделник, сряда и
  петък.
   Автобусна линия Силистра – Любен, с часове на тръгване – 11.30 ч. – 12.30 ч. –
  считано от 28.11.2020 г., линията се изпълнява в дните понеделник, сряда и петък.
   Автобусна линия Силистра – Любен, с часове на тръгване – 16.30 ч. – 17.30 ч. –
  считано от 28.11.2020 г., линията не се изпълнява.
   Автобусна линия Силистра – Боил, с часове на тръгване – 11.00 ч. – 06.00 ч. –
  по утвърдено разписание – в понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък.
   Автобусна линия Силистра – Боил, с часове на тръгване – 16.00 ч. – 12.30 ч. –
  считано от 02.11.2020 г., линията не се изпълнява.
   Автобусна линия Силистра – Дулово, с часове на тръгване – 09.00 ч. – 10.15 ч. –
  изпълнява се през делнични дни.
  От републиканската транспортна схема от квотата на Община Силистра:
   Автобусна линия Варна – Силистра, с часове на тръгване – 10.00 ч. – 07.00 ч. –
  считано от 05.12.2020 г., линията се изпълнява само в дните понеделник, сряда и
  петък.
   Автобусна линия Варна – Силистра, с часове на тръгване – 18.00 ч. – 14.00 ч. –
  по утвърдено разписание, ежедневно.
   Автобусна линия Варна – Силистра, с часове на тръгване – 12.30 ч. – 16.30 ч. –
  по утвърдено разписание, ежедневно.
   Автобусна линия Варна – Силистра, с часове на тръгване – 09.00 ч. – 06.00 ч.;
  15.00 ч. – 11.00 ч.; 17.00 ч. – 12.30 ч. – не се изпълнява.
   Автобусна линия Русе – Силистра, с часове на тръгване – 10.30 ч. – 06.30 ч. –
  считано от 07.12.2020 г., не се изпълнява.
   Автобусна линия Русе – Силистра, с часове на тръгване – 13.30 ч. – 08.00 ч. –
  считано от 11.11.2020 г., не се изпълнява.
   Автобусна линия Русе – Силистра, с часове на тръгване – 17.00 ч. – 13.30 ч. –
  считано от 10.11.2020 г., не се изпълнява.
   Автобусна линия Русе – Силистра, с часове на тръгване – 16.15 ч. – 09.30 ч. –
  считано от 28.11.2020 г., не се изпълнява.

 Автобусна линия Силистра – Каолиново, с часове на тръгване – 07.10 ч. – 09.10
ч.; 13.50 ч. – 15.55 ч. – считано от 14.12.2020 г., не се изпълнява.
 Автобусна линия Силистра – Шумен, с часове на тръгване – 06.45 ч. – 14.00 ч. –
считано от 02.11.2020 г., линията не се изпълнява.
 Автобусна линия Силистра – Шумен, с часове на тръгване – 10.00 ч. – 16.00 ч. –
изпълнява се през делнични дни.

Горепосоченото изпълнение / неизпълнение на автобусни линии от общинската,
областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра е
съгласно получени уведомителни писма, предложения и заявления от превозвачи, и
намаления пътникопоток във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка в
страната, както и по информация от Автогара Силистра. При последващи промени в
изпълнението ще Ви информираме допълнително.

Моля подкрепете ни и последвайте СИЛИСТРА-НЮЗ във Фейсбук , за да сте винаги информирани.

Leave a Reply